Aplicarea IFRS de către societățile listate

Începând cu exercițiul financiar 2012, în conformitate cu OMFP 881/2012, societățile listate au obligația să întocmească situații financiare individuale conforme cu standardele internaționale de raportare financiară (IFRS). Acestea vor face obiectul auditului statutar.

Reamintim că începând cu exercitiul financiar 2012, standardele IFRS sunt obligatorii pentru întregul sistem bancar, pentru fondurile de investiții, societățile de administrare a investițiilor, bursele de valori și depozitarii centrali.

Bryte Consulting vă poate asista în întocmirea situațiilor financiare conforme cu IFRS sau vă poate oferi servicii de audit statutar.

Impozitul pe clădirile nereevaluate, datorat de persoanele juridice

În cazul persoanelor juridice, impozitul pe clădiri se calculează prin aplicarea unei cote de impozitare asupra valorii de inventar a clădirii. Cota de impozit se stabileşte prin hotărâre a consiliului local şi poate fi cuprinsă între 0,25% şi 1,50% inclusiv. Valoarea de inventar a clădirii este valoarea de intrare a clădirii în patrimoniu, înregistrată în contabilitate.

În cazul unei clădiri care nu a fost reevaluată, cota impozitului pe clădiri se stabileşte de consiliul local între:

  • 10% şi 20% pentru clădirile care nu au fost reevaluate în ultimii 3 ani anteriori anului fiscal de referinţă;
  • 30% şi 40% pentru clădirile care nu au fost reevaluate în ultimii 5 ani anteriori anului fiscal de referinţă (SPIT Constanta aplica procentul de 40% pentru cladiri).

Dacă aveți nevoie de o reevaluare a clădirilor, vă rugăm să ne contactați la office@bryte.ro

Recuperarea creantelor incerte

Daca aveti de incasat de la un debitor o suma mai mare de 45.000 lei, iar sansele de recuperare sunt foarte reduse, va recomandam sa cereti deschiderea procedurii insolventei cu privire la debitorul dumneavoastra . Veti putea astfel sa recuperati imediat 16% din valoare prin deductibilitatea integrala a provizionului creat pentru creanta incerta. Va stam la dispozitie gratuit pentru clarificari suplimentare si formularea cererii de deschiderere a procedurii insolventei.

Daca solicitati numirea Bryte Recovery IPURL ca lichidator, vom prelua administrarea, patrimoniul si documentele societatii debitoare, vom valorifica bunurile acesteia si vom analiza toate actele incheiate in ultimii 3 ani de catre aceasta, cerand anulare actelor frauduloase si angajarea raspunderii patrimoniale a conducerii. Ne vom indeplini atributiile fara nici un cost pentru dumneavoastra, onorariul nostru si cheltuielile de procedura fiind suportate din patrimoniul debitoarei.

Contact: office@bryte.ro