Anunț de vânzare

BRYTE RECOVERY IPURL, lichidator al Electroconsid Prest SRL, vinde prin licitație Lot barăci (1 baracă metalică magazie 342mp și 1 baracă lemn birouri 274mp) evaluat 30.719 lei fără TVA, Lot aparate/scule (15 buc. diverse aparate/scule) evaluat 6.307 lei fără TVA, Lot materiale nr. 1 evaluat 7.951 lei fără TVA, Lot materiale nr. 2 evaluat 10.603 lei fără TVA (în special pentru lucrări de instalații electrice). Bunurile se află în Cernavodă. Licitațiile se desfășoară la sediul lichidatorului din Constanța, Bd. I. C. Brătianu nr. 122, în fiecare vineri la ora 12:00, în perioada 16.10.2015 – 26.02.2016. Prețul de pornire și prețul minim de adjudecare scade treptat de la 100% la 50% din valoarea evaluată,  la care se adaugă TVA. Garanție de participare 10%. Caietul de sarcini 100 lei. Pentru informatii suplimentare accesati documentele de mai jos: