Plan de reorganizare Argos Industrial Construcții SRL

BRYTE RECOVERY IPURL, în calitate de administrator judiciar al debitorului ARGOS INDUSTRIAL CONSTRUCȚII S.R.L., anunță:

  • Debitorul ARGOS INDUSTRIAL CONSTRUCȚII S.R.L. prin administratorul special, a propus și depus planul de reorganizare.
  • Se convoacă adunarea creditorilor la data de 29/03/2016, ora 12:00, la sediul administratorului judiciar BRYTE RECOVERY IPURL, din Constanța, Bd. I. C. Brătianu nr. 122, având ca ordine de zi votarea planului de reorganizare propus.

Planul de reorganizare poate fi descărcat aici: