Anunț vânzare stoc materiale

BRYTE RECOVERY IPURL, lichidator al Electroconsid Prest SRL, vinde prin licitație Lot materiale nr. 1 evaluat 2.705 lei fără TVA, Lot materiale nr. 2 evaluat 4.014 lei fără TVA (în special pentru lucrări de instalații electrice). Bunurile se află în Cernavodă. Licitațiile se desfășoară la sediul lichidatorului din Constanța, Bd. I. C. Brătianu nr. 122, în datele de 28 septembrie 2017 și 5, 12, 19, 26 octombrie 2017, ora 11:00. Prețul de pornire al licitației și prețul minim de adjudecare va fi de 40% din valoarea evaluată, la care se adaugă TVA, la prima licitație, 30% la a doua și 20% la a treia, 10% la a patra și 0% la a cincea. Garanție de participare 200 lei. Caietul de sarcini 100 lei poate fi solicitat la office@bryte.ro, tel 0726202181, fax 0372896286. Pentru informatii suplimentare accesati documentele de mai jos: