Modificare plan de reorganizare Argos Industrial Constructii SRL

BRYTE RECOVERY IPURL, în calitate de administrator judiciar al debitorului ARGOS INDUSTRIAL CONSTRUCȚII S.R.L., anunță:

  • Debitorul ARGOS INDUSTRIAL CONSTRUCȚII S.R.L. prin administratorul special, a propus și depus o modificare a planului de reorganizare.
  • Se convoacă adunarea creditorilor la data de 07/02/2018, ora 11:00, la sediul administratorului judiciar BRYTE RECOVERY IPURL, din Constanța, Bd. I. C. Brătianu nr. 122, având ca ordine de zi votarea modificarii planului de reorganizare.

Modificarea planul de reorganizare propusă poate fi descărcată aici: