Plan de reorganizare Argos Industrial Construcții SRL

BRYTE RECOVERY IPURL, în calitate de administrator judiciar al debitorului ARGOS INDUSTRIAL CONSTRUCȚII S.R.L., anunță:

  • Debitorul ARGOS INDUSTRIAL CONSTRUCȚII S.R.L. prin administratorul special, a propus și depus planul de reorganizare.
  • Se convoacă adunarea creditorilor la data de 29/03/2016, ora 12:00, la sediul administratorului judiciar BRYTE RECOVERY IPURL, din Constanța, Bd. I. C. Brătianu nr. 122, având ca ordine de zi votarea planului de reorganizare propus.

Planul de reorganizare poate fi descărcat aici:

Anunț de vânzare

BRYTE RECOVERY IPURL, lichidator al Electroconsid Prest SRL, vinde prin licitație Lot barăci (1 baracă metalică magazie 342mp și 1 baracă lemn birouri 274mp) evaluat 30.719 lei fără TVA, Lot aparate/scule (15 buc. diverse aparate/scule) evaluat 6.307 lei fără TVA, Lot materiale nr. 1 evaluat 7.951 lei fără TVA, Lot materiale nr. 2 evaluat 10.603 lei fără TVA (în special pentru lucrări de instalații electrice). Bunurile se află în Cernavodă. Licitațiile se desfășoară la sediul lichidatorului din Constanța, Bd. I. C. Brătianu nr. 122, în fiecare vineri la ora 12:00, în perioada 16.10.2015 – 26.02.2016. Prețul de pornire și prețul minim de adjudecare scade treptat de la 100% la 50% din valoarea evaluată,  la care se adaugă TVA. Garanție de participare 10%. Caietul de sarcini 100 lei. Pentru informatii suplimentare accesati documentele de mai jos:

Decizia CCR 447/2013 privind neconstituționalitatea Codului Insolvenței

Textul integral al Deciziei Curții Constituționale nr.447 din 29 octombrie 2013 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr.91/2013 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență, inclusiv opinia separată formulată, poate fi vizualizat sau descarcat aici: Decizia CCR 447/2013.

Constatarea neconstituţionalităţii prevederilor întregii Ordonanțe de urgență a Guvernului nr.91/2013 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență nu are ca efect apariţia unui vid legislativ, ci determină reintrarea în fondul activ al legislaţiei a actelor care au fost abrogate și înlocuite prin aceasta.