Noul impozit pe construcții

Noul impozit pe construcții, introdus de la 01 ianuarie 2014 prin OUG 102/2013 (M.O. 703/15.11.2013) se aplică în cotă de 1,5% asupra asupra valorii construcţiilor existente în patrimoniul contribuabililor la data de 31 decembrie a anului anterior (construcțiile prevăzute în grupa 1 din Catalogul privind clasificarea şi duratele normale de funcţionare a mijloacelor fixe, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.2139/2004), mai puțin valoarea clădirilor pentru care se datorează impozitul pe cladiri (taxă locală).

BRYTE vă poate oferi asistență fiscală în această problemă sau servicii de evaluare a construcțiilor. Contact: office@bryte.ro