Teren de vânzare 11.660 mp în stațiunea Neptun

BRYTE RECOVERY IPURL, administrator judiciar al Argos Industrial Construcții SRL, vinde prin licitație teren intravilan de 11.660 mp în stațiunea Neptun, Str. Trandafirilor, FN, Lot 1, Mun. Mangalia, jud. Constanța, cu număr cadastral 106218, evaluat la 5.749.878 lei (exclusiv TVA). Licitațiile se desfășoară la sediul administratorului judiciar din Constanța, Bd. I. C. Brătianu nr. 122, pe datele de 6, 13, 20 si 27 iulie si 3 august 2017, ora 12:00. Prețul de pornire al licitației și prețul minim de adjudecare (exclusiv TVA) va fi de 70% din valoarea evaluată la prima licitație, 65% la a doua, 60% la a treia, 55% la a patra și 50% la a cincea. Caietul de sarcini poate fi descarcat mai jos. Informații suplimentare la office@bryte.ro, tel 0726202181, fax 0372896286.

  1. 2017-06-12 Caiet de sarcini vanzare teren Argos Industrial Constructii SRL
  2. 2017-04-06 Extras de carte funciara pt informare
  3. 2017-03-14 Certificat de urbanism
  4. 2017-03-14 Plan de incadrare in zona